onsdag 1 juni 2011

Forskning om en-till-en

Titta gärna på det här seminariet om en-till-en från april i år. Det hålls av doktoranden Håkan Fleischer från Blekinge Tekniska Högskola, vars blogg du också kan läsa.

Vad vet vi hittills om en-till-en och vad behöver vi forska vidare på?

Han föreläser om de artiklar som kommer att ingå i hans avhandling om läraryrkets förändring när en-till-en införs, och då speciellt resultaten från en av artiklarna. I den har han gjort en systematisk översikt över vad internationella forskningsartiklar säger om lärarnas och elevernas situation utifrån tre kategorier: klassrumsaktivitet och användningen av datorn, lärarnas förståelse och upplevelse, samt testresultat. När man pratar om en-till-en är det ofta fokus på de många positiva effekterna, men Fleischer ifrågasätter och problematiserar olika aspekter av en-till-en och forskningen kring det på ett tänkvärt sätt.

Seminariet är två timmar långt och han börjar tala om de konkreta resultaten först efter ungefär en timme, men mycket av det han diskuterar både före och efter är intressant.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar