torsdag 27 september 2012

Lärande i omvandling - IKT ökar lusten

Det sjuder av idéer och engagemang hos svenska pedagoger på alla nivåer
 
Såg du SVT:s inslag i Rapport om Flipped classroom? Hur många lärare har inte inspirerats av Daniel Barkers sätt att vända upp-och-ner på klarrummet och av Salman Khan och Khan Academy. Roligt att Learning Lab kunde bidra till att nyhetsredaktionen på Sveriges Television berättar om passionerade lärare och om den pedagogiska utveckling som pågår i svensk skola på bästa sändningstid. Vi behöver fler positiva bilder i nyhetssändningarna som kan inspirera och skapa framtidstro - inte bara reportage om krig och elände.  Vem vet, kanske får vi framöver se inslag om surfplattor i förskolan, om IKT och specialpedagogik samt om hur metoderna Lesson study och  Learning Study används med stor framgång av svenska lärare.

För dig som är nyfiken, så har Skolverket gett ut "Lesson study och Learning study samt IKT i matematikundervisningen "(PDF). En utvärdering av Matematiksatsningen som belyser två beprövade metoder för undervisningsutveckling - lesson study och learning study - samt matematikundervisning med elevdatorer och interaktiva skrivtavlor. Skolverket har även gett ut en pocket "Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv" (PDF) som ger en översikt av hur forskning och reflektion kan utveckla lärares och elevers lärande. Exemplen kommer från naturvetenskaplig undervisning och forskning, men metoderna som presenteras gäller för all undervisning. 

Varför är naturvetenskap och teknik så viktigt att kunna?
Den här underbara filmen hittade vi genom "Jakten på den perfekta lektionen" som Linn Gustavsson, gymnasielärare i Stockholm och en av våra kursdeltagare driver.  Så här skriver Linn: "Se den här filmen. Det är en film som försöker besvara varför man ska lära sig naturvetenskap i skolan. Det tas även upp vad naturvetenskaplig arbetsmetod är". Vi instämmer med Linn- detta är en viktig film se den och  visa den också för era elever/studenter. Läs också gärna kommentarerna på hemsidan som hör ihop med filmen.


Why is Science Important? from Alom Shaha on Vimeo.

Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11 är en handbok från Medierådet och Mediekompassen som vi också vill tipsa om. Med utgångspunkt i den nya läroplanen ges förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen, samtidigt som elevernas digitala kompetens stärks. Handboken är gratis och finns att ladda ner eller beställa från Medierådets publikationer i både A4 och A5 format. Den har ett tillhörande kopieringsunderlag. På Medierådets hemsida  hittar du även publikationen Småungar och medier, som vi skrivit om tidigare.

söndag 23 september 2012

Öppna lärresurser som ger ringar på vattnet

Öppna lärresurser finns överallt på nätet men varför används de så sällan?


Hösten är här.  UR rivstartade med att släppa 8.000 utbildningsprogram fria. Eric Fichtelius menar DN debatt att i samma sekund så ändrades inte bara förutsättningarna för alla svenska elever utan också hela det svenska medielandskapet. Stämmer det?

De digitala klyftorna växer
i Sverige. Trots många 1 till 1-satsningar så saknar de flesta elever och var fjärde lärare fortfarande en dator i skolan. Allt tal om att vi ska vara en världsledande utbildningsnation riskerar därmed att bli hyckleri när utbildningsministern vägrar lyssna och utbildningshuvudmännen i många kommuner fortfarande tror att "internet är en fluga" och den gamla "pluggskolan" modell för allt seriöst lärande. Tur att vi har så många passionerade lärare som tänker nytt och varje dag visar vad de kan åstadkomma tillsammans med sina elever (både med och utan datorer och internet). Men med IKT öppnas nya möjligheter för lärande. Med teknikens hjälp kan komplicerade skeenden och samband visualiseras och saker som annars var svårt att förstå , blir uppenbara. Det visar 30 års forskning om teknikförstärkt lärande (TEL) och det syns i era projektarbeten och bloggar. Vilken intressant läsning! Och tack för att ni haft tålamod med att återkopplingen till er tagit extra lång tid i höst. 

OER- öppna möjligheter för lärande
är ett nytt projekt som vill sprida användningen av öppna lärresurser och Creative Commons med hjälp av öppna webbinarium kring dela-kulturen. Varje månad arrangeras nya intressanta webbinarium, som är gratis och öppna för alla. Den 25 september är titeln Forskare, skriv för att bli läst!(det går fortfarande anmäla sig). Och den 11 oktober Digital kompetens och öppna lärresurser i framtidens (hög)skola. Projektet finansieras av Internetfonden.

Vi lär genom våra sinnen - apparna erövrar (för)skolan.  
All forskning och erfarenhet visar att framför allt elever i behov av särskilt stöd lär sig lättare när alla sinnen kan användas. Rörlig bild och ljud förstärker inlärningsprocessen och den upplysta skärmen skärper koncentrationen. Surfplattor och appar är bara ett par år gamla men definitivt här för att stanna och förskolan och specialpedagogerna leder utvecklingen. I veckan öppnade webbplatsen www.skolappar.nu. Ulrika Johnsson, kursdeltagare i LC100N ingår i panelen. Ulrika som är specialpedagog och lärare i Södertälje kommun leder projektet "Att skriva sig till läsning med iPad". Facebookgrupppen Paddagogik eller iPads i skola och förskola har idag över 4000medlemmar, så intresset är mycket stort och utvecklingen lavinartad. Här kan du hitta personer att kontakta samt tips. 

Inom temat Så förändrades läroplanerna 2011 har UR gjort en intressant intervju med Anita Sandahl  fil. dr. och lektor, lärarutbildare, forskare i matematikdidaktik vid Högskolan i Jönköping och var tidigare lärare i grundskolan. Hon menar att matematiken är en demokratifråga och att det är viktigare att förstå matematik nu än tidigare. Anita är en av fyra personer som skrivit kursplanen i matematik.

Ambjörn Naeve, matematiker och visionär vid KTH har skapat öppna lärresurser i mer än 10 år. I den här videon Vad är matematik? försöker han beskriva samspelet mellan abstraktion och tillämpning så att alla förstår. Du hittar fler exempel på Ambjörns mattefilmer på Youtube-kanalen "Mathrehab". Han kommer även att medverka i vårt OER-webbinarium 11 oktober kl 14:00-15:00.

 

Vi måste alla bli bättre på att dela med oss av vårt eget utbildningsmaterial och återanvända andras. Just nu bidrar "hypen" kring det "flippade klassrummet" till att fler lärare har börjat använda och skapa öppna lärresurser och även visar varandra hur de undervisar.

Genom att utnyttja teknikens möjligheter och vara kreativ kan fler elever tycka att matematik är spännande och roligt.. En annan av våra duktiga kursdeltagare Torun Elgebäck, lärare i matematik och IKT-coach vid lärarutbildningen, Göteborgs universitet berättar hur och varför hon jobbar med kreativ matematik med sina elever.