Om mig

Jag heter Margareta Hellström och arbetar sedan 2005 som pedagogisk rådgivare vid KTH (men twittrar och bloggar som privatperson). Mitt specialområde är teknikförstärkt lärande och (e)learning design. I närmare 20 år har jag jobbat med kursutveckling och design av flexibla lösningar för både små och stora studentgrupper (från 50 till 10,000 deltagare) inom högskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vid Learning Lab ledde och utvecklade jag tillsammans med kollegor nätkurserna LC100N och LC200N  i vilka hundratals lärare över hela Sverige deltog på distans och bloggade om sitt lärande. (se under "Kurser" för mer info)

Under min tid vid Nätuniversitetet utvecklande jag "Legala handboken" - ett omtyckt webbstöd för lärare och studenter (som snart lanseras i en ny och uppdaterad version).

---------------------------
Learning Lab var under 13 år Kungliga Tekniska högskolans IKT-pedagogiska resurs. Vi utvecklade tekniker och pedagogiska metoder, undervisade och handledde KTHs lärare och studenter inom området pedagogik, kvalitetsutveckling, IT och lärande samt ledde och deltog i flera stora utvecklingsprojekt (exempelvis CDIO, LIKA, Biomime Graduate School, Attract, WETEN). Därutöver producerade Learning Lab en stor mängd digitalt utbildningsmaterial för KTH,. En del av videofilmerna hittar du här "KTH Learning Lab Play".