Kurser

KTH Learning Lab gav 2009 - 2012 två kurser som vände sig till dig med ansvar för och intresse av nästa generations utbildning och lärande.

Kurserna riktade sig särskilt till dig som arbetar som skolledare, lärare, lärarutbildare eller bibliotekarie inom skola och högskola men även till dig som studerade till lärare eller bibliotekarie eller som av andra skäl ville höja din digitala kompetens.Båda kurserna var helt nätbaserade och byggde på självstudier och på att vi lär av och med varandra (kollaborativt lärande) via nätet. Vi rekommenderade att man sökte till kurserna tillsammans med en kollega då det även gick att arbeta i grupp kring kursens projektarbete.

Omfattningen var 8 hp (högskolepoäng) per kurs, vilket motsvarar drygt 5 veckors heltidsstudier (eller ca 2 timmars studier per dag under 20 veckor). Om du fick OK från din skola/kommun så kunde kurserna även ingå i lärarlyftet.

En flexibel kursdesign med rullande antagning och valbar studietakt gjorde att kurserna stödde lärande ”just-in-time”, d.v.s. när du bäst behövde kunskaperna. Nya deltagare anslöt därför varje måndag  hela året runt. Under kursen arbetade deltagarna med uppgifter som relaterade till deras egen verksamhet.

Många valde att läsa kursen under sommarlovet då det var lite lugnare. Tyvärr är det INTE längre möjligt att anmäla sig då KTH valt att stänga antagningen till kurserna p.g.a. brist på utbildningsplatser. Detta trots att de tillhörde KTH:s mest eftersökta och omtyckta vidareutbildningar, där fler än 700 deltagare från hela Sverige inspirerades att blogga om sitt lärande och tipsa varandra varje vecka.

För dig som antagits men inte ännu blivit klar är det fortfarande möjligt att lämna in och bli godkänd på resterande uppgifter fram till våren 2015 (eller 3 år efter det att du antogs). Via länkarna nedan kan du läsa mer om kurserna.