fredag 28 oktober 2011

Förändringar på gång

Några stora svenska webbplatser där du kan hitta information eller digitalt material att använda i undervisningen håller på att förändras. Vi håller som bäst på att uppdatera kursmaterialet och kanske är det några av er som också har länkar dit som ni behöver se över.

Länkskafferiets samling av länkar till lärresurser inom olika ämnen, som tidigare låg under Skolverket, tas över av Umeå universitet. Innehållet i Länkskafferiet kommer fortfarande att vara öppet och den nuvarande webbadressen, som är http://www.lankskafferiet.org/, ska kunna användas året ut, men kommer att bytas ut så småningom.

UR:s Pedagogwebben kommer att stängas. Materialet från Pedagogwebben kommer istället att ligga på de nya webbplatserna Skola nu, där du som pedagog kan hitta inspiration och tips, indelade efter ämne, svårighetsgrad och årskurs, samt Språk, med material om engelska, franska, spanska och tyska. Sedan är hela UR:s webbplats under omarbetning och kommer att få ett nytt utseende framöver, så det är möjligt att vissa saker kommer att ändras eller tas bort. I början av nästa år är det sagt att man ska kunna prova hur det fungerar.

Dessutom har Skolverkets utmärkta resurs Kolla källan bytt webbadress. De har nu flyttat in i Skolverket.se: www.skolverket.se/kollakallan.

tisdag 25 oktober 2011

Internationella online-konferenser

Nu i november arrangeras två internationella konferenser där allt sker online, via verktyget Blackboard Collaborate (tidigare Elluminate), och det är dessutom gratis att delta.

Library 2.0 hålls för första gången nästa vecka, 2-4 november, och underrubriken är “the future of libraries in the digital age”. Några exempel på teman och ämnen är bibliotekens och bibliotekariens förändrade roll i dagens värld, lärandet i den digitala tidsåldern, digitala medier och e-boksrevolutionen samt öppna lärresurser. Ett detaljerat schema över presentationerna är på gång. Du kan redan nu läsa mer om hur du deltar och kontrollera din dators inställningar.

Global Education Conference hålls 14-18 november och det är andra året. Tanken är att skapa kontakter mellan studenter, lärare och andra som arbetar med utbildning runt om i världen och presentera idéer, exempel och initiativ med fokus på att stödja en global medvetenhet. Olika teman är den individuella lärarens kompetensutveckling, studenterna, effektiva arbetssätt inom pedagogik och läroplansutveckling samt skapandet av globala lärmiljöer från ett ledarskapsperspektiv. Howard Gardner kommer att vara en av keynote-presentatörerna.

fredag 21 oktober 2011

Ny gratis lärplattform

Medieföretaget Pearson lanserar en gratis nätbaserad lärplattform som kallas OpenClass. I artikeln Freeing the LMS kan du läsa mer om händelsen. Pearson har också ingått partnerskap med Google, så OpenClass kommer att vara integrerat med Google Apps for Education.

Företaget själva beskriver sin produkt i termer av att bryta barriärer och riva murar. Känner du att detta är precis vad som behövs idag? Vilka fördelar kan du i så fall se? Vilka risker eller problem behöver man som utbildningsanordnare och ansvarig lärare vara extra vaksam på? Pearson är ett världsledande utbildningsföretag med verksamhet i fler än 70 länder. Vad driver två amerikanska företagsjättar att lansera en gratis lärplattform tillsammans, nu och på några års sikt?Samtidigt är inte OpenClass den enda lärplattform som är gratis. Moodle har funnits länge och används över hela världen och även Sakai.

Maria Lindqvist, som går LC100N, hittade till exempel Schoology, och Iversity är en annan fri lärplattform som lanserats. Titta på deras  video "tutorials" och jämför med dina erfarenheter från de lärplattformar du känner till. Vilka likheter och skillnader upptäcker du? Fördelar och nackdelar med att använda en gratis lärplattform?

fredag 14 oktober 2011

Verktyg för chatt och skärmdelning

I kategorien gratisverktyg som inte kräver inloggning kan vi tipsa om ytterligare två intressanta alternativ!

SimpleMeetMeär ett enkelt chattverktyg. Som i tidigare exempel, Watch2gether och Todaysmeet, tilldelas du ett eget “rum”. I det här fallet får chattsessionen en specifik kod. Den du vill chatta med loggar in med den koden och ni kan sedan prata med varandra. Det går att ladda upp en fil i chatten och du kan få en logg över samtalet skickad till dig via e-post.

QuickScreenShare kan du använda om du vill dela din skärm med någon annan för att till exempel visa eller förklara hur något fungerar. Du behöver inte registrera dig här heller utan får en webbadress som du skickar till den andra personen. När hon eller han har gått in på den sidan och accepterat att dela skärm skapas så en koppling mellan era datorer.

tisdag 11 oktober 2011

En digital agenda för Sverige

I slutet av förra veckan lanserades It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, en sammanhållande strategi för it-politiken. Du kan även ladda ner en rapport om strategin och läsa mer. I videon nedan presenteras den digitala agendan av it- och energiminister Anna-Karin Hatt.Ytterligare filmer från lanseringen kan ni se om ni går in på sidan med Anna-Karin Hatts presentation och där klickar på pilen längst till höger i videorutan (den finns inte med inbäddad ovan). Bland annat pratar Erica Lövgren, kommunal läs- och skrivutvecklare, om digitala verktyg i en modern skola.

Stefan Pålsson på Omvärldsbloggen har resonerat mer kring den digitala agendan och skolan. Läs gärna hans inlägg!

fredag 7 oktober 2011

Nobelpriset på nätet

Något som är högaktuellt just i dagarna är tillkännagivandet av Nobelprisvinnarna och om man vill veta mer om vad som händer har vi några tips på webbplatser som kan vara till hjälp.

Nobelprize, den officiella webbplatsen för priset, kan du hitta pressmeddelanden, läsa mer om vinnarna, se videofilmer och även skriva egna gratulationsönskningar. De sänder även live på nätet, vilket nu närmast sker på måndag 10/10 vid 13.00, då vinnaren av ekonomipriset ska presenteras. Webbplatsen innehåller också fakta om de olika priserna och tidigare vinnare samt ett videoarkiv med inspelningar bland annat från priscermonierna. Dessutom finns där en egen avdelning för utbildning, med lärande spel och simulationer baserade på upptäckter och framsteg som har belönats med Nobelpriset.

Sveriges Radio har samlat allt sitt material om Nobelpriset under Tema Nobel. Där finns både artiklar och podcasts som berättar om vinnarna och omvärldens reaktioner. Du kan hitta nyheter om årets Nobelpris, men även material från 2010 och 2009.

Klipp från SVT finns på deras sida Nobelpriset 2011. De har också en del filmer från tidigare års Nobelprisutdelningar i ett öppet arkiv.

En annan, lite mer personlig infallsvinkel ges på Nobel Prize Watch, en blogg skriven av en man som har varit redaktör åt Nobelprize.org. Hans tanke är att följa nyhetsbevakningen av årets utnämningar och länka till intressanta eller provokativa artiklar, reaktioner och debatter.