fredag 28 oktober 2011

Förändringar på gång

Några stora svenska webbplatser där du kan hitta information eller digitalt material att använda i undervisningen håller på att förändras. Vi håller som bäst på att uppdatera kursmaterialet och kanske är det några av er som också har länkar dit som ni behöver se över.

Länkskafferiets samling av länkar till lärresurser inom olika ämnen, som tidigare låg under Skolverket, tas över av Umeå universitet. Innehållet i Länkskafferiet kommer fortfarande att vara öppet och den nuvarande webbadressen, som är http://www.lankskafferiet.org/, ska kunna användas året ut, men kommer att bytas ut så småningom.

UR:s Pedagogwebben kommer att stängas. Materialet från Pedagogwebben kommer istället att ligga på de nya webbplatserna Skola nu, där du som pedagog kan hitta inspiration och tips, indelade efter ämne, svårighetsgrad och årskurs, samt Språk, med material om engelska, franska, spanska och tyska. Sedan är hela UR:s webbplats under omarbetning och kommer att få ett nytt utseende framöver, så det är möjligt att vissa saker kommer att ändras eller tas bort. I början av nästa år är det sagt att man ska kunna prova hur det fungerar.

Dessutom har Skolverkets utmärkta resurs Kolla källan bytt webbadress. De har nu flyttat in i Skolverket.se: www.skolverket.se/kollakallan.

1 kommentarer:

Mari sa...

Mycket användbara lärresurser som behöver uppmärksammas. Bra att få denna sammanställning av vad som är på gång. Kolla källan innehåller mycket bra material för pedagoger om källkritik och upphovsrätt, men också om sociala medier.
Länkskafferiets kvalitetsgranskade länkar som är åldersklassade är ett utmärkta att upplysa våra googlande elever på.

Skicka en kommentar