tisdag 25 oktober 2011

Internationella online-konferenser

Nu i november arrangeras två internationella konferenser där allt sker online, via verktyget Blackboard Collaborate (tidigare Elluminate), och det är dessutom gratis att delta.

Library 2.0 hålls för första gången nästa vecka, 2-4 november, och underrubriken är “the future of libraries in the digital age”. Några exempel på teman och ämnen är bibliotekens och bibliotekariens förändrade roll i dagens värld, lärandet i den digitala tidsåldern, digitala medier och e-boksrevolutionen samt öppna lärresurser. Ett detaljerat schema över presentationerna är på gång. Du kan redan nu läsa mer om hur du deltar och kontrollera din dators inställningar.

Global Education Conference hålls 14-18 november och det är andra året. Tanken är att skapa kontakter mellan studenter, lärare och andra som arbetar med utbildning runt om i världen och presentera idéer, exempel och initiativ med fokus på att stödja en global medvetenhet. Olika teman är den individuella lärarens kompetensutveckling, studenterna, effektiva arbetssätt inom pedagogik och läroplansutveckling samt skapandet av globala lärmiljöer från ett ledarskapsperspektiv. Howard Gardner kommer att vara en av keynote-presentatörerna.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar