tisdag 13 mars 2012

Syftet med utbildning?

Fler förstår mindre om allt mer, läser vi i en debattartikel i senaste numret av CS. Stämmer detta? Vad behöver vi lära oss nu när vi har internet i mobilen och fri surf?

Idag finns det miljontals fria digitala lärresurser som vem som helst får använda och även utveckla.Vilken betydelse har "open source"-kulturens öppenhet och vilja att dela med sig? Har du själv eller dina studenter publicerat något under en CC-licens?

Vi vill särskilt lyfta fram ett blogginlägg från en av våra kursdeltagare, Juliana, om Web 2.0 - vad gör webben social? Ursprungligen var detta hennes inlämning 1b som vi tyckte var så välskriven att vi bad henne publicera den på bloggen så att fler fick möjlighet att läsa och kommentera det hon skrivit. Juliana skriver om hur hon ser på teknikutvecklingens betydelse för synen på kunskap och tar upp flera aktuella frågor för dig som arbetar i skolan.

Varför utbildar vi oss egentligen? Noam Chomsky filosof, språkvetare och professor emeritus vid MIT har tänkt mycket på detta. I denna video beskriver han sin syn på syftet med utbildning. Han tar även upp teknikutvecklingens påverkan på utbildning och lärande och diskuterar om utbildning är en kostnad eller en investering och i så fall för vem. Det han har att säga är viktigt, så även om det kan vara ansträngande att lyssna på honom i början så är det väl värt det.Utbildning och bildning - vad skiljer och vad förenar dem åt? Varför uppmanar vi ungdomar att skaffa sig en "bra" akademisk examen vid något känt lärosäte?  Har en medicinsk utbildning ett högre värde för samhället än en konstnärlig? Varför anses matematik och språk viktigare att lära sig än musik och bild? Sir Ken Robinson ger sin syn på syftet med utbildning och hur värderingar styr våra utbildningsval i denna videoinspelning.Synen på kunskap och utbildning men också traditioner påverkar det sätt på vilket vi examinerar kunskap. Vi mäter det som är lätt att mäta och gärna med standardiserade test. Vilken påverkan har detta på vår utbildning och bildning?  

Bidrar teknikutvecklingen till att det utvecklas fler och bättre examinationsformer och att alla ges samma chans till en likvärdig utbildning ? Eller är det tvärt om?

Hur kan vi mäta och värdera det som är viktigt men inte lika enkelt att mäta? De generella kunskaper som, förutom goda ämneskunskaper, anses vara nödvändiga att behärska om vi ska kunna behålla vår höga levnadsstandard. Hur kan vi både träna och examinera digital kompetens, nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet, entreprenörsskap, anpassningsförmåga, socialt nätverkande, samarbetsförmåga, visionärt ledarskap, empati,och förmågan att  kommunicera i både tal och skrift och få gehör för sina idéer?

Kan vi in integrera detta i våra kursplaner och mål och hur examinerar vi generella kunskaper med stöd av IT?

3 kommentarer:

charlotta wasteson sa...

Hej! Tack för alla fina tips!
Jag tänker att vi alltid betygsatt nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet, entreprenörskap, anpassningsförmåga, samarbetsförmåga, ledarskap och kommunikationsförmåga eftersom alla dessa färdigheter leder till bättre redovisningar.
Vänliga hälsn
Charlotta

Sajberkickis sa...

Ja, på sätt och vis har du rätt, men det framgår inte tydligt för någon utanför skolans värld tror jag och kanske inte heller för eleverna / studenterna. Vad tror ni andra - behöver vi lyfta fram dessa delar bättre och ta med dem i våra kursmål och kriterier för betyg och examination?

charlotta wasteson sa...

Men hur skriver du till exempel betygskriterier för anpassningsförmåga?

Ska det till exempel i alla kurser finnas ett betygskriterium i stil med följande:
Eleven kan delvis anpassa sig efter situationen.
Eleven anpassar sig efter situationen.
Eleven anpassar sig lätt efter situationen.

Det känns avigt tycker jag, men detta skulle vara intressant att diskutera.

Man har sagt att man inte ska bedömas som person utan att det är kunskaper och färdigheter som ska bedömas, men när man funderar över att bedöma empatiförmåga känns det som om man kommer väldigt nära personligheten, eller?

Samtidigt tycker jag att du har en poäng när du skriver att dessa egenskaperna är viktiga på arbetsmarknaden och i livet i stort. Kanske kan man uppmuntra dem ännu mer, genom att trycka på att dessa förmågor/egenskaper är väl värda att utveckla eftersom de leder till bättre resultat, men också ett rikare liv i största allmänhet?

Skicka en kommentar