torsdag 17 november 2011

Interaktiva visuella ordböcker

När man slår upp ett ords betydelse eller letar efter synonymer, brukar resultaten ofta visas i listform. Men vi kan tipsa om två webbaserade verktyg där det hela istället illustreras grafiskt på ett sätt som gör att du kan få en tydlig bild av hur orden hänger ihop. I bägge kan du söka på engelska ord och begrepp.

Visuwords visualiseras orden och deras förhållande till varandra med hjälp av färger och symboler i ett system av länkade noder. Du kan föra muspekaren över noderna och få upp ordens definition och exempel på hur de kan användas, i vissa fall dubbelklicka på en nod för att expandera den och visa fler betydelser samt zooma in och ut och klicka och dra runt noderna över skärmen.

GraphWords är lite enklare än Visuwords. Det fungerar på ett liknande sätt, men är annorlunda uppbyggt. I Visuwords representerar varje nod ett ord eller begrepp, men i GraphWords finns det huvudnoder som inte är namngivna. Orden som är länkade till en specifik huvudnod är alla ord som har samma betydelse (om du för muspekaren över huvudnoden kan du se betydelsen). En fördel med GraphWords är att du enkelt kan spara ner det nodsystem som visas på skärmen som en bild på din egen dator.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar