fredag 26 augusti 2011

Nu är dom här igen

Students in typical student overalls, KTH Valhallavägen campus
Skolan har startat. Eleverna är tillbaka och årets studenter har anlänt till KTH. Även om våra nätkurser ges året om, så är det alltid lika roligt när lokalerna återigen sjuder av liv efter sommaruppehållet.

Kommer det att se likadant ut på högskolan om 10-15 år undrar vi, eller studerar alla via nätet då?


På Stanford börjar just nu en klass med över hundratusen studenter som ska lära sig att programmera robotar. Lärarna Sebastian Thrun och Peter Norvig utnyttjar resultat från den senaste pedagogik- och hjärnforskning. Först visas korta filmade föredrag vilka genast efterföljs av några snabba frågor om innehållet. På så sätt blir inlärningen mer effektiv visar ny forskning. Eleverna får därefter föreslå egna frågor och rösta om vad lärarna ska besvara på lektionerna. Kursen heter "Introduktion till artificiell intelligens” och är en internetbaserad gratisversion (en MOOC) av den kurs de samtidigt ger för cirka 200 studenter på Stanford.

Hela 104 757 personer hade skrivit in sig i förra veckan och nu är det ännu fler. Universitetsvärlden och media följer nu "experimentet" med spänning. I filmen nedan och i Karin Bojs intressanta artikel i DN finns mycket att fundera över.

Är det så här det kommer att se ut framöver?

.

För dig som ska börja tillämpa de nya läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan, vilka började gälla 1 juli 2011 är det också mycket att tänka på just nu. Skolverket har därför tagit fram ett antal ämnesfilmer som kan användas som inspiration av dig eller som ett kompetensutvecklingsstöd för alla lärare på skolan. Efter att ha tittat på några undrar vi varför så lite sägs i filmerna om möjligheterna att använda IKT som stöd för lärprocessen. På DiU-konferensen "Framtidens lärande" i maj berättade Skolverket hur viktigt de ansåg det var att lärare använde den nya teknikens möjligheter för att hjälpa elever att uppnå kunskapsmålen. Varför visar man då inte exempel på detta i sina filmer?

Vill du veta hur IT kan stärka undervisning följ då iTEC-projektet.- EU:s hittills största forsknings- och utvecklingssatsning om IKT i skolan. Forskare, lärare och politiker från 12 europeiska länder samarbetar för att hitta nya smarta pedagogiska lösningar. Sverige är inte med på nationell nivå men 13 västsvenska kommuner har nyligen knutits till projektet. Ett exempel på scenario man redan tagit fram för att inspirera lärare handlar om hur man kan värdera informell kunskap i grundskolan och många fler exempel är på gång.

1 kommentarer:

charlotta wasteson sa...

Vad synd att Skolverket inte ännu har några filmer för kurserna/ämnena på gymnasieskolan. Jag kan i alla fall inte hitta dem.

Skicka en kommentar