tisdag 10 mars 2015

Inte ännu ... eller hur du får hjärnan att växa

Hur du berömmer någon har stor betydelse.

För mer än 10 år sedan studerade Carol Dweck och hennes team effekten olika typer av beröm  hos en grupp 13-15-åringar. Närmare 400 elever från olika delar av USA deltog i en serie enkla experiment, som bestod av ett icke verbalt test och återkoppling i form av olika typer av beröm efter varje test. Effekten av detta visade att barns tankar kring intelligens och lärande har stor betydelse.

Men det visade också att har det blivit fel så är det aldrig för sent att ändra sin strategi. Med rätt inställning kan du faktiskt bli mer intelligent och få din hjärna att "växa". Carol Dwecks favoritutryck är "Not yet", vilket innebär att du är på en inlärningskurva, men att du inte ännu nått målet.

Lyssna på dessa två presentationer så förstår du varför hur du berömmer någon spelar stor roll.

Jag kan se likheter mellan Carol Dwecks forskningsresultat och varför speldramaturgin är så framgångsrik när det gäller inlärning. Båda använder sig av direkt återkoppling på processen och framhåller att alla eventuella misslyckanden bara är steg på vägen mot att lyckas, du får ett nytt liv och en ny chans och kommer till slut efter flera försök att ha fördjupat din förståelse av problemet och utvecklat dina strategier. Du blir helt enkelt bättre ju mer du övar.

Många appar och andra digitala lärresurser använder samma principer. Vi måste bli bättre på att utnyttja teknikens möjligheter att individanpassa lärande och att ge direkt återkoppling på varje nytt försök. Övning ger färdighet och varje misslyckande är ett lärtillfälle.

När det gäller synen på intelligens så har Sir Ken Robinson så riktigt påpekat att frågan är helt fel ställd. Det handlar inte om Hur intelligent är du? utan Hur är du intelligent?


Sir Ken Robinson - How Are You Intelligent? from The Inspiration Journey on Vimeo.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar