måndag 2 mars 2015

Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Lagar och regler är till för att följas, men det är inte alltid så lätt. Lärare och studenter tillhör den grupp som dagligen rör sig i internetdjungelns allra snårigaste regelverk. Några exempel på frågor de ställs inför är;
  • Vilka upphovsrättsliga regler gäller i en lärosal?
  • Är det tillåtet att kopiera en hel bok eller visa en film?
  • Måste jag spara min e-post och i så fall hur länge?
  • Får studenter spela in mina lektioner och lägga upp dem på nätet?
  • Vem äger det material som skapas i undervisningen?
  • Vilket ansvar har jag för att känsliga personuppgifter inte sprids via högskolans servrar?
Det finns fortfarande många mytbildningar och missuppfattningar bland lärare och studenter om hur man får använda digitalt material på nätet.

Kunskaperna om yttrandefrihet och regler kring användningen av sociala medier i undervisningen är också begränsade. Det gör att flera lärare fortfarande avstår från att använda internet i sin undervisning för att de känner osäkerhet och är rädda för att av misstag bryta mot lagar och regler.

Även kunskaperna om hur man skyddar den personliga integriteten och säkerheten i en värld av nya molntjänster är bristfälliga, vilket leder till onödiga incidenter och extra arbete. I november 2014, kunde jag tillsammans med juristerna Katarina Renman Claesson och Christine Kirchberger vid Stockholms universitet äntligen öppna en ny, uppdaterad och mer omfattande digital version av Legala handboken som ger svar på fler än 200 vanliga frågor.

Tre månader senare har mer än 7500 unika användare besökt webbtjänsten vilket genererat mer än 18.000 unika sidvisningar. Över 70 webbplatser har länkat till och skrivit om webbtjänsten och mer än 15 högskolor har integrerat fasta länkar till Legala handboken från sina intranät eller bibliotekssidor för att tipsa lärare och studenter.

Att det fanns ett så uppdämt behov av vägledning hade vi inte riktigt väntat oss även om vi fått många frågor på vägen om när den skulle öppna. I december medverkade vi i ITHU:s webbseminarium och slog rekord med över 200 samtidigt inloggade deltagare. Många lärare och studenter i högskolan vill veta vad som egentligen gäller och vi försöker vara så opartiska och korrekta som möjligt. Särskilt när det gäller den omtvistade frågan om vem som har rätten till undervisningsmaterialet, där arbetsgivaren och lärarfack hittills haft diametralt olika uppfattningar.

Den 17:e mars kommer jag att berätta om Legala handboken och svara på lärares och lärarstudenters frågor under ett lunchseminarium kl 12-13 vid Stockholms universitet, Medieverkstan.

Jag kommer också att presentera Legala handboken under högskolekonferensen Pedagogik för nätbaserad utbildning som hålls 24-25 mars i Kista. Passet heter "Lär dig använda lagen rätt - legala frågor vid användning, utveckling och spridning av digitalt material i undervisning vid högskolan".

Vill du att jag och /eller någon av Legala handbokens juridiska experter kommer till din högskola/skola och berättar om Legala handboken och juridiken kring e-lärande så kontakta oss på legalahandboken@unipoll.se -

0 kommentarer:

Skicka en kommentar