söndag 23 september 2012

Öppna lärresurser som ger ringar på vattnet

Öppna lärresurser finns överallt på nätet men varför används de så sällan?


Hösten är här.  UR rivstartade med att släppa 8.000 utbildningsprogram fria. Eric Fichtelius menar DN debatt att i samma sekund så ändrades inte bara förutsättningarna för alla svenska elever utan också hela det svenska medielandskapet. Stämmer det?

De digitala klyftorna växer
i Sverige. Trots många 1 till 1-satsningar så saknar de flesta elever och var fjärde lärare fortfarande en dator i skolan. Allt tal om att vi ska vara en världsledande utbildningsnation riskerar därmed att bli hyckleri när utbildningsministern vägrar lyssna och utbildningshuvudmännen i många kommuner fortfarande tror att "internet är en fluga" och den gamla "pluggskolan" modell för allt seriöst lärande. Tur att vi har så många passionerade lärare som tänker nytt och varje dag visar vad de kan åstadkomma tillsammans med sina elever (både med och utan datorer och internet). Men med IKT öppnas nya möjligheter för lärande. Med teknikens hjälp kan komplicerade skeenden och samband visualiseras och saker som annars var svårt att förstå , blir uppenbara. Det visar 30 års forskning om teknikförstärkt lärande (TEL) och det syns i era projektarbeten och bloggar. Vilken intressant läsning! Och tack för att ni haft tålamod med att återkopplingen till er tagit extra lång tid i höst. 

OER- öppna möjligheter för lärande
är ett nytt projekt som vill sprida användningen av öppna lärresurser och Creative Commons med hjälp av öppna webbinarium kring dela-kulturen. Varje månad arrangeras nya intressanta webbinarium, som är gratis och öppna för alla. Den 25 september är titeln Forskare, skriv för att bli läst!(det går fortfarande anmäla sig). Och den 11 oktober Digital kompetens och öppna lärresurser i framtidens (hög)skola. Projektet finansieras av Internetfonden.

Vi lär genom våra sinnen - apparna erövrar (för)skolan.  
All forskning och erfarenhet visar att framför allt elever i behov av särskilt stöd lär sig lättare när alla sinnen kan användas. Rörlig bild och ljud förstärker inlärningsprocessen och den upplysta skärmen skärper koncentrationen. Surfplattor och appar är bara ett par år gamla men definitivt här för att stanna och förskolan och specialpedagogerna leder utvecklingen. I veckan öppnade webbplatsen www.skolappar.nu. Ulrika Johnsson, kursdeltagare i LC100N ingår i panelen. Ulrika som är specialpedagog och lärare i Södertälje kommun leder projektet "Att skriva sig till läsning med iPad". Facebookgrupppen Paddagogik eller iPads i skola och förskola har idag över 4000medlemmar, så intresset är mycket stort och utvecklingen lavinartad. Här kan du hitta personer att kontakta samt tips. 

Inom temat Så förändrades läroplanerna 2011 har UR gjort en intressant intervju med Anita Sandahl  fil. dr. och lektor, lärarutbildare, forskare i matematikdidaktik vid Högskolan i Jönköping och var tidigare lärare i grundskolan. Hon menar att matematiken är en demokratifråga och att det är viktigare att förstå matematik nu än tidigare. Anita är en av fyra personer som skrivit kursplanen i matematik.

Ambjörn Naeve, matematiker och visionär vid KTH har skapat öppna lärresurser i mer än 10 år. I den här videon Vad är matematik? försöker han beskriva samspelet mellan abstraktion och tillämpning så att alla förstår. Du hittar fler exempel på Ambjörns mattefilmer på Youtube-kanalen "Mathrehab". Han kommer även att medverka i vårt OER-webbinarium 11 oktober kl 14:00-15:00.

 

Vi måste alla bli bättre på att dela med oss av vårt eget utbildningsmaterial och återanvända andras. Just nu bidrar "hypen" kring det "flippade klassrummet" till att fler lärare har börjat använda och skapa öppna lärresurser och även visar varandra hur de undervisar.

Genom att utnyttja teknikens möjligheter och vara kreativ kan fler elever tycka att matematik är spännande och roligt.. En annan av våra duktiga kursdeltagare Torun Elgebäck, lärare i matematik och IKT-coach vid lärarutbildningen, Göteborgs universitet berättar hur och varför hon jobbar med kreativ matematik med sina elever.
  

2 kommentarer:

Johan Busck sa...

Intressant! Öppna lärresurser (oer) är säkert något vi kommer att prata mer om den närmsta tiden.
Här kommer två tips till:
"Skolfederation.se" jobbar för att underlätta användandet av oer. Så här skriver de:
"Syftet med Skolfederation.se är att bidra till utvecklingen av den svenska utbildningssektorns användning av digitala tjänster och läromedel. Det gör vi genom att tillhandahålla en gemensam inloggningstjänst, en identitetsfederation, som gör tjänsterna enkelt åtkomliga för elever och lärare ute på skolorna runtom i landet. Den gemensamma infrastrukturen byggs upp för att värna användarnas personliga integritet och erbjuda en säker tjänst för dess medlemmar."

Facebookgruppen "iPads i skola och förskola" har en systergrupp (eller brodergrupp!) som heter "Android surfplattor i skola och förskola":
Den har inte lika många medlemmar men skapades för att visa att surfplattan kan vara tillverkad av andra än Apple. Bättre att fokusera mer på plattan som pedagogiskt hjälpmedel och mindre på vilket företag som står bakom.
//Johan

KTH Learning Lab sa...

Tack för tipsen, Johan!
Lärarteamet på KTH följer Skolfederationens arbete och ser fram emot att skolorna snart kommer få en gemensam inloggningstjänst.Det kommer att förenkla samarbetet mellan skolor och mellan lärare och göra det lättare att dela med sig, även av lärresurser som ännu inte är öppna för alla.
hälsar...
Margareta

Skicka en kommentar